Dekarbonizace je vyčištění usazenin karbonu, které vzniká spalováním paliva ze spalovacího prostoru motoru, výfukového potrubí, katalyzátoru a filtru pevných částic. Právě tyto nečistoty mají za následek předčasné opotřebení motoru a dalších částí vozidla.

Nejmodernější technologií pro čištění je HHO systém - dekarbonizace vodíkem. Jedná se o profesionální zařízení, které vodu rozkládá na dvě molekuly vodíku a jednu molekulu kyslíku, tedy Hydrogen a Oxygen. Tento produkt je mezinárodně označován jako HHO nebo Brownův plyn.

HHO systém přes sání vzduchu vhání do spalovacího prostoru motoru sacími ventily směs vodíku a kyslíku - HHO, kde dochází ke zvýšení účinnosti hoření a při mnohem vyšší teplotě jsou poté uhlíkové usazeniny v plynné formě po dobu cca 60 min. odváděny výfukovou soustavou ven z vozidla.

Systém čištění je vhodný pro všechny typy spalovacích motoroů - vznětový, zážehový, LPG i CNG do celkového objemu 5.000 cc.